Fiskegutta.com© 2008 


FISKER ALT SOM FISKES KAN

 

 

 

 


 Fiskegutta.com»

Tilbake til forsiden.

 


Flere fisketurer»

Tilbake til tidligere fisketurer.


 

 

 

Hallingdalselva gjennom Gol, fra Ål grense til grense Nesbyen, er en fiskekortsone.

Elva har fin bestand av ørret. Fra Trillhus til Gol er elva variert med stryk, fosser,

kulper og terskler. Fra Gol til Svenkerud er det større vannstand og roligere elv,

og dermed godt egnet for fluefiske.